قالیچه دستباف ترکمن چله و گل ابریشم اعلا بافقالیچه دستباف ترکمن چله و گل ابریشم اعلا بافقالیچه دستباف ترکمن چله و گل ابریشم اعلا بافقالیچه دستباف ترکمن چله و گل ابریشم اعلا باف

قالیچه دستباف ترکمن چله و گل ابریشم اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 22397
محل بافت : ترکمن
عرض : 135 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 55
طرح : هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه دستبافت ترکمن چله و گل ابریشم بسیار ریز بافت