ذرع و نیم دستباف قم چله و کف ابریشم تولیدی فتحیذرع و نیم دستباف قم چله و کف ابریشم تولیدی فتحیذرع و نیم دستباف قم چله و کف ابریشم تولیدی فتحیذرع و نیم دستباف قم چله و کف ابریشم تولیدی فتحیذرع و نیم دستباف قم چله و کف ابریشم تولیدی فتحیذرع و نیم دستباف قم چله و کف ابریشم تولیدی فتحی

ذرع و نیم دستباف قم چله و کف ابریشم تولیدی فتحی

آماده فروش

کد فرش : 31218
محل بافت : قم
عرض : 108 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 50
طرح : ترنجی فتحی
ابریشم : 65 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

ذرع و نیم دستبافت قم کف متن و چله و گل ابریشم مارک فتحی اعلا بافت