قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

آماده فروش

کد فرش : 22403
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه هریس گل ابریشم 50 رج