شش متری دستباف ماهی جدید نه متن پنجاه رج گل ابریشمشش متری دستباف ماهی جدید نه متن پنجاه رج گل ابریشمشش متری دستباف ماهی جدید نه متن پنجاه رج گل ابریشمشش متری دستباف ماهی جدید نه متن پنجاه رج گل ابریشمشش متری دستباف ماهی جدید نه متن پنجاه رج گل ابریشم

شش متری دستباف ماهی جدید نه متن پنجاه رج گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11034
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 210 سانتی متر
طول : 307 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری دستبافت نقشه جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم