ذرع و چهارک دستباف کرک قم نقشه شکارگاه ذرع و چهارک دستباف کرک قم نقشه شکارگاه ذرع و چهارک دستباف کرک قم نقشه شکارگاه ذرع و چهارک دستباف کرک قم نقشه شکارگاه

ذرع و چهارک دستباف کرک قم نقشه شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 41151
محل بافت : قم
عرض : 82 سانتی متر
طول : 115 سانتی متر
رج : 45
طرح : شکارگاه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت قم کرکی طرح شکارگاه