قالیچه دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج دست دومقالیچه دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج دست دومقالیچه دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج دست دومقالیچه دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج دست دومقالیچه دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج دست دوم

قالیچه دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج دست دوم

فروخته شده

کد فرش : 22401
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 55
طرح : شیرفر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه شیر فر چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج دست دوم سالم