قالیچه دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم پنجاه و سه رج دست دومقالیچه دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم پنجاه و سه رج دست دومقالیچه دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم پنجاه و سه رج دست دومقالیچه دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم پنجاه و سه رج دست دومقالیچه دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم پنجاه و سه رج دست دوم

قالیچه دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم پنجاه و سه رج دست دوم

فروخته شده

کد فرش : 22402
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 53
طرح : شیرفر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه شیرفر چله و گل ابریشم پنجاه و سه رج واقعی دست دوم سالم