ذرع ونیم دستباف طرح ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دومذرع ونیم دستباف طرح ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دومذرع ونیم دستباف طرح ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دومذرع ونیم دستباف طرح ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دوم

ذرع ونیم دستباف طرح ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دوم

فروخته شده

کد فرش : 31222
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 102 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید پنج متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت نقشه ماهی پنج متن پنجاه رج گل ابریشم دست دوم سالم