جفت نه متری دستباف کاشمر طرح جدید خطیبی گل ابریشمجفت نه متری دستباف کاشمر طرح جدید خطیبی گل ابریشمجفت نه متری دستباف کاشمر طرح جدید خطیبی گل ابریشمجفت نه متری دستباف کاشمر طرح جدید خطیبی گل ابریشمجفت نه متری دستباف کاشمر طرح جدید خطیبی گل ابریشمجفت نه متری دستباف کاشمر طرح جدید خطیبی گل ابریشم

جفت نه متری دستباف کاشمر طرح جدید خطیبی گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41154
محل بافت : کاشمر
عرض : 250 سانتی متر
طول : 365 سانتی متر
رج : 45
طرح : خطیبی جدید تولیدی شیر محمدی
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 70 کیلوگرم

۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت نه متنری دستبافت کاشمر طرح جدید خطیبی دور گلیم گل ابریشم چهل و پنج رج واقعی