شش متری دستباف قم چله و گل ابریشم شصت رج نقشه لچک ترنج شش متری دستباف قم چله و گل ابریشم شصت رج نقشه لچک ترنج شش متری دستباف قم چله و گل ابریشم شصت رج نقشه لچک ترنج شش متری دستباف قم چله و گل ابریشم شصت رج نقشه لچک ترنج شش متری دستباف قم چله و گل ابریشم شصت رج نقشه لچک ترنج

شش متری دستباف قم چله و گل ابریشم شصت رج نقشه لچک ترنج

فروخته شده

کد فرش : 11037
محل بافت : قم
عرض : 202 سانتی متر
طول : 312 سانتی متر
رج : 60
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت قم چله و گل ابریشم طرح لچک ترنج شصت رج