پرده ای دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح خشت حوضیپرده ای دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح خشت حوضیپرده ای دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح خشت حوضیپرده ای دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح خشت حوضی

پرده ای دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی طرح خشت حوضی

آماده فروش

کد فرش : 41156
محل بافت : بروجن
عرض : 157 سانتی متر
طول : 227 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت حوضی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 16 کیلوگرم

۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پرده ای دستبافت یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی نقشه خشت حوض