ذرع و چهارک گلیم شیرازی دستباف

ذرع و چهارک گلیم شیرازی دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80274
محل بافت : شیراز
عرض : 73 سانتی متر
طول : 93 سانتی متر
رج : 0
طرح : دو گل
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام پشم رنگ گیاهی گلیم دستبافت