شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا باف شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا باف شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا باف شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا باف شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا باف شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا باف شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا باف

شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا باف

آماده فروش

کد فرش : 11039
محل بافت : قم
عرض : 205 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 80
طرح : درختی یکطرفه گل ریز اسحاقی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : طلایی و فسفری
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امر رضایی طرح اسحاقی هشتاد رج اعلا باف