ذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل و بلبل رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل و بلبل رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل و بلبل رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل و بلبل رنگ گیاهیذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل و بلبل رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف بختیاری طرح گل و بلبل رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 31224
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 111 سانتی متر
طول : 158 سانتی متر
رج : 40
طرح : گل و بلبل
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 7 کیلوگرم

دو ذرعی دستبافت بختیاری نقشه گل مرغی رنگ گیاهی بسیار خوش بافت