ذرع و نیم دستباف مودطرح ماهی گل ابریشم اعلا بافذرع و نیم دستباف مودطرح ماهی گل ابریشم اعلا بافذرع و نیم دستباف مودطرح ماهی گل ابریشم اعلا بافذرع و نیم دستباف مودطرح ماهی گل ابریشم اعلا باف

ذرع و نیم دستباف مودطرح ماهی گل ابریشم اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 31225
محل بافت : مود بیرجند
عرض : 109 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز یشمی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت مود بیرجند نقشه ماهی گل ابریشم اعلا بافت تولیدی خوراشادی