دوذرعی دستباف بختیاری طرح خشت گل مدرن دوذرعی دستباف بختیاری طرح خشت گل مدرن دوذرعی دستباف بختیاری طرح خشت گل مدرن دوذرعی دستباف بختیاری طرح خشت گل مدرن

دوذرعی دستباف بختیاری طرح خشت گل مدرن

آماده فروش

کد فرش : 31227
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 126 سانتی متر
طول : 187 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت گل
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 7 کیلوگرم

۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

دو ذرعی دستبافت چهار محال بختیاری نقشه جدید خشت گل حاشیه ساده بسیار هماهنگ با دکوراسیون مدرن