قالیچه دستباف تقریبا مربع بختیاری خشتی رنگ گیاهیقالیچه دستباف تقریبا مربع بختیاری خشتی رنگ گیاهیقالیچه دستباف تقریبا مربع بختیاری خشتی رنگ گیاهیقالیچه دستباف تقریبا مربع بختیاری خشتی رنگ گیاهی

قالیچه دستباف تقریبا مربع بختیاری خشتی رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 22411
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 144 سانتی متر
طول : 162 سانتی متر
رج : 30
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تقریبا مربع نقشه خشتی رنگ گیاهی