پرده ای دستبافت بختیاری خشتی دور ساده مدرن رنگ گیاهی پرده ای دستبافت بختیاری خشتی دور ساده مدرن رنگ گیاهی پرده ای دستبافت بختیاری خشتی دور ساده مدرن رنگ گیاهی پرده ای دستبافت بختیاری خشتی دور ساده مدرن رنگ گیاهی پرده ای دستبافت بختیاری خشتی دور ساده مدرن رنگ گیاهی

پرده ای دستبافت بختیاری خشتی دور ساده مدرن رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 22414
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 160 سانتی متر
طول : 230 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشتی حاشیه ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 15 کیلوگرم

۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پرده ای دستبافت چهار محال بختیاری نقشه جدید خشت مدرن رنگ گیاهی