قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح ذوالانواریقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح ذوالانواریقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح ذوالانواریقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح ذوالانواری

قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح ذوالانواری

فروخته شده

کد فرش : 22416
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 40
طرح : ذوالانواری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 15 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تمام پشم گبه قشقایی شیراز نقشه ذوالانواری اعلا باف