قالیچه دستباف قم چله و گل ابریشم محرمات تولیدی فتحی قالیچه دستباف قم چله و گل ابریشم محرمات تولیدی فتحی قالیچه دستباف قم چله و گل ابریشم محرمات تولیدی فتحی قالیچه دستباف قم چله و گل ابریشم محرمات تولیدی فتحی

قالیچه دستباف قم چله و گل ابریشم محرمات تولیدی فتحی

آماده فروش

کد فرش : 22419
محل بافت : قم
عرض : 149 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : محرمات کف ابریشم
ابریشم : 50 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 9 کیلوگرم

۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت قم چله و گل ابریشم مارک فتحی نقشه محرمات کف ابریشم