قالیچه دستباف کرک و ابریشم قم طرح ترنج کتیبه ای اعلا بافقالیچه دستباف کرک و ابریشم قم طرح ترنج کتیبه ای اعلا بافقالیچه دستباف کرک و ابریشم قم طرح ترنج کتیبه ای اعلا بافقالیچه دستباف کرک و ابریشم قم طرح ترنج کتیبه ای اعلا بافقالیچه دستباف کرک و ابریشم قم طرح ترنج کتیبه ای اعلا باف

قالیچه دستباف کرک و ابریشم قم طرح ترنج کتیبه ای اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 22423
محل بافت : قم
عرض : 153 سانتی متر
طول : 229 سانتی متر
رج : 50
طرح : ترنج کتیبه ای
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

قالیچه دستبافت قم گل ابریشم طرح ترنج کتیبه دار استاد بافت