ذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم دو حوضذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم دو حوضذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم دو حوضذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم دو حوض

ذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم دو حوض

فروخته شده

کد فرش : 31228
محل بافت : بروجن
عرض : 101 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 40
طرح : دوحوض کف ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت یلمه بروجن تمام پشم ریز بافت دو حوض کف ساده