ذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم خشت حوضذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم خشت حوضذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم خشت حوضذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم خشت حوض

ذرع و نیم دستباف یلمه بروجن تمام پشم خشت حوض

فروخته شده

کد فرش : 31229
محل بافت : بروجن
عرض : 103 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت حوضی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت یلمه بروجن تمام پشم نقشه خشت حوض