ذرع و نیم دستباف تمام پشم دستریس بختیاری رنگ گیاهی ذرع و نیم دستباف تمام پشم دستریس بختیاری رنگ گیاهی ذرع و نیم دستباف تمام پشم دستریس بختیاری رنگ گیاهی ذرع و نیم دستباف تمام پشم دستریس بختیاری رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف تمام پشم دستریس بختیاری رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 31230
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 118 سانتی متر
طول : 145 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت چهار محال بختیاری پشم دستریس رنگ گیاهی