ذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح محراب اعلا بافذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح محراب اعلا بافذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح محراب اعلا بافذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح محراب اعلا باف

ذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح محراب اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 31232
محل بافت : بلوچ
عرض : 104 سانتی متر
طول : 132 سانتی متر
رج : 60
طرح : محراب
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام پشم ریز بلوچ نقشه محراب استاد باف