سایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریسسایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریسسایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریسسایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریس

سایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریس

فروخته شده

کد فرش : 41159
محل بافت : قشقایی
عرض : 68 سانتی متر
طول : 88 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده بزدار
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

پشتی دستبافت گبه قشقایی شیرازی تمام پشم طرح ساده بزدار پشم دستریس