سایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریسسایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریسسایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریسسایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریس

سایز پشتی دستباف گبه قشقایی طرح ساده بزدار دستریس

فروخته شده

کد فرش : 41160
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 66 سانتی متر
طول : 89 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده بزدار
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

پشتی دستبافت تمام پشم گبه شیرازی نقشه کف ساده بزدار دستریس