ذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف سادهذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف سادهذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف سادهذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف ساده

ذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف ساده

فروخته شده

کد فرش : 41162
محل بافت : قشقایی
عرض : 85 سانتی متر
طول : 127 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده حاشیه دار
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : فیلی
رنگ حاشیه : کرم قهوه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 7 کیلوگرم

ذرع و چهارک دستبافت تمام پشم رنگ گیاهی نقشه کف ساده