ذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف سادهذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف سادهذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف سادهذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف ساده

ذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف ساده

آماده فروش

کد فرش : 41163
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 85 سانتی متر
طول : 120 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده بزدار
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : خردلی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 7 کیلوگرم

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چهارک دستبافت گبه قشقایی شیرازی کف ساده بزدار دستریس