کناره کوچک دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهیکناره کوچک دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهیکناره کوچک دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهیکناره کوچک دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی

کناره کوچک دستباف قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 41166
محل بافت : قشقایی
عرض : 63 سانتی متر
طول : 149 سانتی متر
رج : 45
طرح : تک حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

کناره کوچک خرک باریک دستبافت قشقایی تمام پشم رنگ گیاهی