پرده ای دستباف بختیاری خشت اصیل گل رز رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت اصیل گل رز رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت اصیل گل رز رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت اصیل گل رز رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت اصیل گل رز رنگ گیاهی

پرده ای دستباف بختیاری خشت اصیل گل رز رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41167
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 158 سانتی متر
طول : 240 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت گل رز
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پرده ای دستبافت چهار محال بختیاری نقشه خشت گل رز رنگ آمیزی گیاهی