پرده ای دستباف گبه قشقایی طرح خشت در هم ذوالانواری رنگ گیاهیپرده ای دستباف گبه قشقایی طرح خشت در هم ذوالانواری رنگ گیاهیپرده ای دستباف گبه قشقایی طرح خشت در هم ذوالانواری رنگ گیاهیپرده ای دستباف گبه قشقایی طرح خشت در هم ذوالانواری رنگ گیاهی

پرده ای دستباف گبه قشقایی طرح خشت در هم ذوالانواری رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41169
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 170 سانتی متر
طول : 235 سانتی متر
رج : 35
طرح : خشت درهم ذوالانواری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 18 کیلوگرم

۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پرده ای دستبافت گبه قشقایی نقشه خشت در هم ذوالانواری رنگ گیاهی