تابلو فرش دستباف تبریز سطل پر گل چله و گل ابریشم برجسته باف تابلو فرش دستباف تبریز سطل پر گل چله و گل ابریشم برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز سطل پر گل چله و گل ابریشم برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61632
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 65 سانتی متر
عرض با قاب : 68 سانتی متر
طول با قاب : 80 سانتی متر
رج : 50
طرح : سطل چوبی پر از گل برجسته باف
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سطل چوبی پر گل چله و گل ابریشم برجسته باف تولیدی زارعی