تابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید کوچه باغ چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید کوچه باغ چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید کوچه باغ چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61633
محل بافت : تبریز
عرض : 64 سانتی متر
طول : 97 سانتی متر
عرض با قاب : 86 سانتی متر
طول با قاب : 116 سانتی متر
رج : 50
طرح : کوچه باغ جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه جدید کوچه باغ چله و گل ابریشم تولیدی مردی سردرودی