تابلو فرش دستباف تبریز تنگ بلورین پر گل چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز تنگ بلورین پر گل چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز تنگ بلورین پر گل چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61635
محل بافت : تبریز
عرض : 49 سانتی متر
طول : 69 سانتی متر
عرض با قاب : 75 سانتی متر
طول با قاب : 95 سانتی متر
رج : 50
طرح : تنگ بلورین گل تولیدی حمیدی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه تنگ پر از گل مارک حمیدی چله و گل ابریشم