تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عرضی گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عرضی گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عرضی گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61638
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 50 سانتی متر
طول بدون قاب 70 سانتی متر
عرض با قاب : 69 سانتی متر
طول با قاب : 90 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل عرضی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد گل عرضی چله و گل ابریشم