دو ذرعی دستباف گلیم قشقایی نقشه شونه پشم ریز اعلا بافدو ذرعی دستباف گلیم قشقایی نقشه شونه پشم ریز اعلا بافدو ذرعی دستباف گلیم قشقایی نقشه شونه پشم ریز اعلا باف

دو ذرعی دستباف گلیم قشقایی نقشه شونه پشم ریز اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 80776
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 122 سانتی متر
طول : 191 سانتی متر
رج : 0
طرح : شونه سر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

گلیم دو ذرعی دستبافت تمام پشم رنگ گیاهی نقشه شانه استاد بافت