قالیچه دستباف تبریز طرح صفریان چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح صفریان چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح صفریان چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح صفریان چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح صفریان چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح صفریان چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22424
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : صفریان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : سبز یشمی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت تبریز چله و گل ابریشم نقشه صفریان پنجاه رج