قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج دست دومقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج دست دومقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج دست دومقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج دست دوم

قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج دست دوم

فروخته شده

کد فرش : 22410
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه هریس پنجاه رج گل ابریشم دست دوم و سالم