دوذرعی دستباف کرک و ابریشم قم طرح افشان شاه عباسیدوذرعی دستباف کرک و ابریشم قم طرح افشان شاه عباسیدوذرعی دستباف کرک و ابریشم قم طرح افشان شاه عباسیدوذرعی دستباف کرک و ابریشم قم طرح افشان شاه عباسی

دوذرعی دستباف کرک و ابریشم قم طرح افشان شاه عباسی

آماده فروش

کد فرش : 31238
محل بافت : قم
عرض : 117 سانتی متر
طول : 161 سانتی متر
رج : 50
طرح : افشان شاه عباسی
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : فیلی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

دو ذرعی دستبافت کرک و ابریشم قم نقشه افشان شاه عباسی پنجاه رج