قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح جدید اعلا بافقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح جدید اعلا بافقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح جدید اعلا بافقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح جدید اعلا بافقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح جدید اعلا بافقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح جدید اعلا باف

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان طرح جدید اعلا باف

آماده فروش

کد فرش : 22425
محل بافت : قم
عرض : 140 سانتی متر
طول : 213 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی بیطرفان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه جدید بسیار استاد بافت