قالیچه دستباف قم نقشه خشتی تولیدی فتحی چله و گل ابریشمقالیچه دستباف قم نقشه خشتی تولیدی فتحی چله و گل ابریشمقالیچه دستباف قم نقشه خشتی تولیدی فتحی چله و گل ابریشمقالیچه دستباف قم نقشه خشتی تولیدی فتحی چله و گل ابریشمقالیچه دستباف قم نقشه خشتی تولیدی فتحی چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف قم نقشه خشتی تولیدی فتحی چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22427
محل بافت : قم
عرض : 147 سانتی متر
طول : 215 سانتی متر
رج : 50
طرح : خشت بزرگ فتحی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت سه متری چله و گل ابریشم خشتی تولیدی فتحی