ذرع و چهارک گلیم شیرازی

ذرع و چهارک گلیم شیرازی

فروخته شده

کد فرش : 80264
محل بافت : شیراز
عرض : 70 سانتی متر
طول : 97 سانتی متر
رج : 0
طرح : هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام پشم رنگ گیاهی