قالیچه دستباف بختیاری تمام پشم گل پتو رنگ گیاهی قالیچه دستباف بختیاری تمام پشم گل پتو رنگ گیاهی قالیچه دستباف بختیاری تمام پشم گل پتو رنگ گیاهی قالیچه دستباف بختیاری تمام پشم گل پتو رنگ گیاهی

قالیچه دستباف بختیاری تمام پشم گل پتو رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 22429
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 136 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 45
طرح : دو ترنج گل پتو
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 8 کیلوگرم

۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت فرادنبه چهار محال بختیاری تمام پشم رنگ آمیزی گیاهی