پرده ای دستباف بختیاری خشت شیدا حاشیه پرنده دار رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت شیدا حاشیه پرنده دار رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت شیدا حاشیه پرنده دار رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت شیدا حاشیه پرنده دار رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت شیدا حاشیه پرنده دار رنگ گیاهی

پرده ای دستباف بختیاری خشت شیدا حاشیه پرنده دار رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41175
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 171 سانتی متر
طول : 230 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت شیدا
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پرده ای دستبافت چهار محال بختیاری نقشه خشت شیدا حاشیه پرنده دار رنگ گیاهی بسیار اعلا باف