جفت شش متری دستباف اردبیل نقشه هریس استاد بافجفت شش متری دستباف اردبیل نقشه هریس استاد بافجفت شش متری دستباف اردبیل نقشه هریس استاد بافجفت شش متری دستباف اردبیل نقشه هریس استاد باف

جفت شش متری دستباف اردبیل نقشه هریس استاد باف

آماده فروش

کد فرش : 11046
محل بافت : اردبیل
عرض : 209 سانتی متر
طول : 310 سانتی متر
رج : 40
طرح : هریس
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 42 کیلوگرم

۲۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال