شش متری دستباف بختیاری طرح ارغوان پشم دستریس رنگ گیاهیشش متری دستباف بختیاری طرح ارغوان پشم دستریس رنگ گیاهیشش متری دستباف بختیاری طرح ارغوان پشم دستریس رنگ گیاهیشش متری دستباف بختیاری طرح ارغوان پشم دستریس رنگ گیاهی

شش متری دستباف بختیاری طرح ارغوان پشم دستریس رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 11048
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 219 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 35
طرح : ارغوان
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 25 کیلوگرم

۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

حدود هفت متری بختیاری نقشه ارغوان پشم دستریس و رنگ گیاهی