شش متری دستباف بختیاری طرح صلیبی پشم دستریس رنگ گیاهیشش متری دستباف بختیاری طرح صلیبی پشم دستریس رنگ گیاهیشش متری دستباف بختیاری طرح صلیبی پشم دستریس رنگ گیاهیشش متری دستباف بختیاری طرح صلیبی پشم دستریس رنگ گیاهی

شش متری دستباف بختیاری طرح صلیبی پشم دستریس رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 11049
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 225 سانتی متر
طول : 306 سانتی متر
رج : 40
طرح : صلیبی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سبز آبی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 25 کیلوگرم

حدود هفت متری دستبافت چهارمحال بختیاری نقشه صلیبی پشم دستریس رنگ گیاهی استاد بافت