شش متری دستباف بختیاری طرح خشت نگار رنگ گیاهیشش متری دستباف بختیاری طرح خشت نگار رنگ گیاهیشش متری دستباف بختیاری طرح خشت نگار رنگ گیاهیشش متری دستباف بختیاری طرح خشت نگار رنگ گیاهی

شش متری دستباف بختیاری طرح خشت نگار رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 11051
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 216 سانتی متر
طول : 298 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت نگار
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 25 کیلوگرم

۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت چهار محال بختیاری نقشه خشت نگار رنگ گیاهی