شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دوم سالمشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دوم سالمشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دوم سالمشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دوم سالم

شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دوم سالم

فروخته شده

کد فرش : 11040
محل بافت : تبریز
عرض : 205 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه هریس گل ابریشم پنجاه رج دست دوم در حد نو